Registrera parning/valpkull

--->

Anmäl din parning/valpkull här för valpförmedling!

Kriterier för att stå på hemsidans valplista är följande:  

* medlemskap i SShK. Vill du bli medlem gå till Medlem

* endast använda hundar i avel som före parning:

     på officiell utställning före 1 januari 2011 erhållit lägst  kvalitetspris 2 i jkl, ukl, ökl
      på officiell utställning efter 1 januari till och med 30  september 2011 erhållit lägst kvalitetspris Good
     
i  jkl, ukl, ökl
      på officiell utställning efter den 1 oktober 2011 erhållit lägst kvalitetsspris Very Good i jkl, ukl, ökl

    samt
uppfylla SShK:s avels- och uppfödaretiska regler och SKK:s Grundregler

* till samordnaren för valpförmedlingen inom 3 veckor efter parning meddela tikens och hanens registrerade namn och registreringsnummer samt beräknad tidpunkt för eventuell valpning för samtliga parade tikar i kenneln

* omgående meddela till samordnaren för valpförmedlingen när kull är född, valpningsdatum, antal tik- och hanvalpar samt bidra till kullstatistiken med de uppgifter SShK sammanställer för uppfödarnas räkning  

Anmodan om valpförmedling kan endast göras personligen via formuläret med din egen e-postadress. Det kan ta upp till c:a 2 veckor för oss att behandla kullens data, som därefter läggs ut på SShKs hemsida.

Uppfyller uppfödaren inte ovanstående kriterier kommer ingen valphänvisning att ske.

Bryter uppfödaren mot SShK:s avels- och uppfödaretiska regler eller SKK:s Grundregler på i Sverige registrerade kullar kommer ingen valphänvisning att ske. Uppehållet pågår 12 mån från valpningsdatum på den aktuella kullen. Uppehållet gäller uppfödarens samtliga parningar under aktuell tid.

OBS! Meddela snarast hur många han- och tikvalpar hon fått, valpningsdatum samt kullstatistik eller om tiken gått tom, helst via e-post till ankarback@telia.com eller per telefon (se nedan).

Samtliga parningar/kullar man har parallellt vid förmedling måste meddelas valpförmedlingen. 

När valparna är 8 veckor tas kullen bort från valplistan om inte uppfödaren meddelat annat.

Vid frågor kontakta samordnare Jane Ankarbäck via e-post ankarback@telia.com eller per telefon tel. 08-556 234 99

NÄR DU FYLLER I FORMULÄRET 
Uppgifterna hämtas bl.a. från SKKs Avelsdata.  
När inavelskoefficient saknas i SKKs Avelsdata sätt x i rutan.   
När index saknas för parningen ange tikens eget index för ED/HD. Skriv "Tikens index är ...."
Indexuppgifter ändras inte under valpförmedlingstiden.

Kullsyskon: ED/HD för hanens/tikens kullsyskon (ej index) anges i ordningen, antal valpar i kullen - antal röntgade - antal belastade.  t.ex. 8-7-1. Är kombinationen gjord två gånger räknas uppgifterna samman.

OBS! Samtliga kullsyskon röntgade i FCI-land tas med. Uppgifterna hämtas t ex från lämplig databas eller från hundens uppfödare. Hund avlivad innan den uppnått ålder för officiell röntgen 
med känd bekräftad ED/HD-belastning tas med.  
Uppfödaren till nedanstående parning ansvarar för att uppgifterna är korrekta.

Hundras:

Hanens reg.nummer:

Hanens registrerade namn:
Är hanen SH-testad?
OBS! Frågan syns inte på Valpsidan
Sätt kryss för ja i rutan
Hanens kullsyskons ED, inkl hanen själv:
Hanens kullsyskons HD, inkl hanen själv:

Tikens reg.nummer:

Tikens registrerade namn:

Är tiken SH-testad?
OBS! Frågan syns inte på Valpsidan
Sätt kryss för ja i rutan
Tikens kullsyskons ED, inkl tiken själv:
Tikens kullsyskons HD, inkl tiken själv:

Kull född/beräknas födas (ÅÅÅÅ-MM-DD):

Kullens inavelskoefficient:
Kullens preliminära index för ED:
Kullens preliminära index för HD:

Beräknat högsta valppris:

Antal hanvalpar:

Antal tikvalpar:

Uppfödare:

Kennel:

Förnamn:

Efternamn:

Adress:

Postnr:

Ort:

Telefon:

Hemsideadress:
Jag har tagit del av och 
ämnar följa gällande kriterier
 för att stå med på valplistan
Sätt kryss för ja i rutan
 

Meddelanden, önskemål,
info eller ev. frågor:

 

Avsändarens e-post:

Obligatoriskt!!
     
Klicka i rutan om du inte är en robot
Klicka därefter på Skicka      

Tryck på den här knappen för att skicka iväg informationen:

Om du får felmeddelandet "SMTP Error: Could not authenticate." som svar när du skickar data,
använd vänsterpilen i övre vänstra hörnet för att gå tillbaka till det redan ifyllda formuläret och skicka igen.

Tryck på den här knappen för att tömma formuläret:


Namnteckning när formuläret sänds in per post…………………........…………………