Registrera parning/valpkull

Anmäl din parning/valpkull här för valpförmedling!

Kriterier för att stå på hemsidans valplista är följande:  

* medlemskap i SShK. Vill du bli medlem gå till Medlem

* endast använda hundar i avel som före parning:

     på officiell utställning före 1 januari 2011 erhållit lägst  kvalitetspris 2 i jkl, ukl, ökl
      på officiell utställning efter 1 januari till och med 30  september 2011 erhållit lägst kvalitetspris Good
     
i  jkl, ukl, ökl
      på officiell utställning efter den 1 oktober 2011 erhållit lägst kvalitetsspris Very Good i jkl, ukl, ökl

    samt
uppfylla SShK:s avels- och uppfödaretiska regler och SKK:s Grundregler

* till samordnaren för valpförmedlingen inom 3 veckor efter parning meddela tikens och hanens registrerade namn och registreringsnummer samt beräknad tidpunkt för eventuell valpning för samtliga parade tikar i kenneln

* omgående meddela till samordnaren för valpförmedlingen när kull är född, valpningsdatum, antal tik- och hanvalpar samt bidra till kullstatistiken med de uppgifter SShK sammanställer för uppfödarnas räkning  

Anmodan om valpförmedling kan endast göras personligen via formuläret med din egen e-postadress. Det kan ta upp till c:a 2 veckor för oss att behandla kullens data, som därefter läggs ut på SShKs hemsida.

Uppfyller uppfödaren inte ovanstående kriterier kommer ingen valphänvisning att ske.

Bryter uppfödaren mot SShK:s avels- och uppfödaretiska regler eller SKK:s Grundregler på i Sverige registrerade kullar kommer ingen valphänvisning att ske 12 mån framöver från och med valpningsdatum på den aktuella kullen.  

OBS! Meddela snarast hur många han- och tikvalpar hon fått, valpningsdatum samt kullstatistik eller om tiken gått tom, helst via e-post till ankarback@telia.com eller per telefon (se nedan).

Samtliga parningar/kullar man har parallellt vid förmedling måste meddelas valpförmedlingen. 

När valparna är 8 veckor tas kullen bort från valplistan om inte uppfödaren meddelat annat.

Vid frågor kontakta samordnare Jane Ankarbäck via e-post ankarback@telia.com eller per telefon tel. 08-556 234 99

NÄR DU FYLLER I FORMULÄRET 
Uppgifterna hämtas bl.a. från SKKs Avelsdata.  
När inavelskoefficient saknas i SKKs Avelsdata sätt x i rutan.   
När index saknas för parningen ange tikens eget index för ED/HD. Skriv "Tikens index är ...."
Indexuppgifter ändras inte under valpförmedlingstiden.

Kullsyskon: ED/HD för hanens/tikens kullsyskon (ej index) anges i ordningen, antal valpar i kullen - antal röntgade - antal belastade.  t.ex. 8-7-1. Är kombinationen gjord två gånger räknas uppgifterna samman.

OBS! Samtliga kullsyskon röntgade i FCI-land tas med. Uppgifterna hämtas t ex från lämplig databas eller från hundens uppfödare. Hund avlivad innan den uppnått ålder för officiell röntgen 
med känd bekräftad ED/HD-belastning tas med.  
Uppfödaren till nedanstående parning ansvarar för att uppgifterna är korrekta.

Hundras:

Hanens reg.nummer:

Hanens registrerade namn:
Är hanen SH-testad?
OBS! Frågan syns inte på Valpsidan
Sätt kryss för ja i rutan
Hanens kullsyskons ED, inkl hanen själv:
Hanens kullsyskons HD, inkl hanen själv:

Tikens reg.nummer:

Tikens registrerade namn:

Är tiken SH-testad?
OBS! Frågan syns inte på Valpsidan
Sätt kryss för ja i rutan
Tikens kullsyskons ED, inkl tiken själv:
Tikens kullsyskons HD, inkl tiken själv:

Kull född/beräknas födas (ÅÅÅÅ-MM-DD):

Kullens inavelskoefficient:
Kullens preliminära index för ED:
Kullens preliminära index för HD:

Beräknat högsta valppris:

Antal hanvalpar:

Antal tikvalpar:

Uppfödare:

Kennel:

Förnamn:

Efternamn:

Adress:

Postnr:

Ort:

Telefon:

Hemsideadress:
Jag har tagit del av och 
ämnar följa gällande kriterier
 för att stå med på valplistan
Sätt kryss för ja i rutan
 

Meddelanden, önskemål,
info eller ev. frågor:

 

Avsändarens e-post:

Obligatoriskt!!
 

Tryck på den här knappen för att skicka iväg informationen:

Tryck på den här knappen för att tömma formuläret:


Namnteckning när formuläret sänds in per post…………………........…………………