Kennel anmälan

Här kan du anmäla din kennel till kennellistan för sennenhundar!

Härmed ansöker undertecknad om att på SShK:s hemsida få ingå i listan över kennelnamn.

Undertecknad förbinder sig att i sin verksamhet följa SShK:s avels- och uppfödaretiska regler och SKK:s Grundregler samt uppfylla de kriterier som uppfödarregionerna gemensamt beslutat om och vilka har godkänts av avelsrådet och fastställts av styrelsen.

Kriterier för att stå på kennellistan på hemsidan är följande:

* Uppfödaren har 2 stycken uppfödda registrerade Sennenhundkullar

* 1 års medlemskap i SShK

* Jag förbinder mig att till samordnaren för valpförmedlingen inom 3 veckor efter parning meddela tikens och hanens registrerade namn och registreringsnummer samt beräknad tidpunkt för eventuell valpning för samtliga parade tikar i kenneln

* När kull är född meddelar jag omgående samordnaren för valpförmedlingen valpningsdatum, antal tik- och hanvalpar samt bidrar till kullstatistiken med de uppgifter SShK sammanställer för uppfödarnas räkning

Blir uppfödare anmäld till SKK eller annan myndighet förbehåller sig avelsrådet att redan under pågående utredning ta bort uppfödarens kennelnamn från listan.

Uppfyller uppfödaren inte ovanstående eller bryter mot SShK:s avels- och uppfödaretiska regler eller SKK:s Grundregler på i Sverige registrerade kullar tas kennelnamnet bort från listan och ingen valphänvisning kommer att ske 12 mån framöver från och med valpningsdatum på den aktuella kullen.

Därefter måste uppfödaren ånyo ansöka om att få ha med sitt kennelnamn på listan.

 

Hundras/Hundraser:
 

Kennelnamn:

Förnamn:

Efternamn:

Adress:

Postnr:

Ort:

Telefon:

E-post:

  Obligatorisk uppgift!

Hemsida:

 

Jag har tagit del av och ämnar följa gällande kriterier för att stå med på kennellistan

  Sätt kryss för ja i rutan

 

Samtliga i kenneln ingående 

sennenhundar hanar/tikar

 

Tryck på den här knappen för att skicka iväg informationen:

Om du får felmeddelandet "SMTP Error: Could not authenticate." som svar när du skickar data,
använd vänsterpilen i övre vänstra hörnet för att gå tillbaka till det redan ifyllda formuläret och skicka igen.

Tryck på den här knappen för att tömma formuläret:


Namnteckning när formuläret sänds in per post…………………........…………………........